ขอเชิญอบรมทุกวันเสาร์ที่บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 02-440-1222 ต่อ 102 และ 110
ผู้ใช้:
ตัวอักษรและตัวเลขความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร
รหัส:
ตัวอักษรและตัวเลขความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร
  

Corporate News

1s197s797

ไอบีเอสซี คือ กลุ่มนายหน้าประกันวินาศภัย

ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหาประกันภัยให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน

" คิดถึงประกันภัย คิดถึง...ไอบีเอสซี "

ด้วยนโยบายการจัดหาประกันภัยให้ผู้บริโภค

โดยมิได้สิ้นสุด

 

เพียงคำว่า " ขาย " แต่เราคือ " ที่ปรึกษา "

ด้านประกันวินาศภัยด้วยการคัดสรร

บริษัทประกันภัยที่มีคุณภาพทั้งด้านราคา

ที่สมเหตุสมผลและบริการที่ดีให้ลูกค้า

โดยการนำเสนอทางเลือกให้ผุ้บริโภค

ที่ไม่ยึดติดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่

โดยปัจจุบันเรามีบริษัทประกันภัยชั้นนำ

ไว้คอยบริการท่านถึงกว่า20

บริษัทประกันภัยชั้นนำ

ปัจจุบันเรามียอดขายในระดับที่สูงใน

หลายบริษัทประกันชั้นนำเช่น บ.วิริยะประกันภัย,

บ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย, บ.ประกันคุ้มภัย,

บ.อาคเนย์ประกันภัย หรือไม่ว่าจะเป็น

บ.สินมั่นคงประกันภัย และบริษัทประกันชั้นนำ

อื่น ๆ อีกว่า 20 บริษัท ทำให้อำนาจต่อรองกับ

บริษัทประกันภัยค่อนข้างสูง


บริษัทไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด ได้จัดตั้ง

ขึ้นโดยได้รับอนุญาติถูกต้องตามกฏหมาย

ให้ประกอบธุรกรรมด้านประกันภัย ตาม

กฏระเบียบและการควมคุมดูแลของ คปภ.

ด้วยทุนจดทะเบียน4,000,000 บาท

( สี่ล้านบาทถ้วน ) และได้ดำเนินเงินสำรอง

ตามกฏของ คปภ. เพื่อเป็นการยืนยันถึง

ฐานะการเงินและความแข็งแกร่งของธุรกิจ

จัดหาประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งงานรายเดี่ยว

และรายกลุ่ม

บริการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และงานประกันภั

อื่น ๆ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้นาน

สูงสุดถึง 4 งวด “ดอกเบี้ย 0% ฟรี ค่าธรรมเนียม”

ต่อทะเบียนรถยนต์ และดำเนินการด้านงานทะเบียนรถต่าง ๆ

ทุกประเภท ทุกพื้นที่ ด้วยราคาที่คุณต้องพอใจ

 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขในกรมธรรม์ หรือปัญหาในด้าน

สินไหม เรามีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะให้คำปรึกษา

 

 


ข้อมูลสำหรับการชำระเงิน

download แบบฟอร์มและโบชัวร์

ตรวจสอบอู่ในเครือบริษัทประกันภัย

รายการสินค้าพรีเมี่ยมไอบีเอสซี สำหรับสมาชิก

 

ข่าวสารล่าสุด

แจ้งวันหยุด : วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ลงประกาศเมื่อ :26/06/2014)

แจ้งวันหยุด : วันที่ 12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ (ลงประกาศเมื่อ :08/08/2013)

แจ้งวันหยุด : วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา (ลงประกาศเมื่อ :17/07/2013)

แจ้งวันหยุด : วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา (ลงประกาศเมื่อ :21/05/2013)

แจ้งวันหยุด : วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงานแห่งชาติ (ลงประกาศเมื่อ :29/04/2013)